Pracownia Psychoterapii w Berlinie

Piotr Zawadzki

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt PTPG i EAGT, dyplomowanym terapeutą psychodynamicznym, superwizorem gestalt IN i EAGT. Prowadzę indywidualną praktykę od 15 lat. Przez 7 lat pracowałem w Szpitalu Klinicznym, gdzie prowadziłem terapię grupową. W ramach praktyki klinicznej, zdobywałem wiedzę dotyczącą pracy z pacjentami z problemami nerwicowymi, psychosomatycznymi i zaburzeniami osobowości. Obecnie pracuję wyłącznie prywatnie, moją praktykę prowadzę w Berlinie i Szczecinie. Moja droga zawodowa wiąże się z dwiema drogami, gestaltem i terapią psychodynamiczną. Są to dwa bliskie mi podejścia. Widzę w nich wiele podobieństw, różnic, ale każda ma swoje miejsce we mnie i kształtuje mnie w moim życiu zawodowym i osobistym. W życiu osobistym – dziele swoje życie między Niemcy i Polskę. Myślę, że integracja różnych podejść i kultur jest mocno wpisana w moje doświadczenie. Bardzo bliska także jest mi praca z grupą na procesie grupowym, praca w obszarze zaburzeń odżywiania. Podczas uczenia terapii i prowadzenia superwizji gestalt zwracam uwagę na trzy kluczowe aspekty doświadczanie, świadomość i rozumienie.

Oferuję pomoc psychoterapeutyczną dla osób w sytuacjach:

l

Zaburzenia nerwicowe

(Zaburzenia lękowe, ataki paniki, stany lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia dysocjacyjne)

l

Zaburzenia psychosomatyczne

l

Trudności w relacjach interpersonalnych

(relacje partnerskie, małżeńskie, utrata bliskiej osoby, trudności w zaadaptowaniu się w nowym środowisku)

l

Zaburzenia depresyjne

l

Zaburzenia osobowości

(borderline, narcystyczne, psychotyczne)
l

Problemy seksualne

Oferta dla osób, które:

– przeżywają nadmierny niepokój w związku
z aktualnymi zagrożeniami,
– czują się samotne, np. po zmianie miejsca zamieszkania, przeżywają stratę,
– mają trudności w stworzeniu lub utrzymaniu stałego związku,
– doświadczają niezrozumiałych stanów emocjonalnych

Kontakt

015257601317
zawadzki.berlin@gmail.com

Schliemannstraße 17 (Prenzlauer Berg)
10437 Berlin

Konsultacja Psychologiczna i Terapia Online​

Konsultacja psychologiczna – to wstępne spotkanie z terapeutą, które ma pomóc w rozpoznaniu problematyki pacjenta, a także w dobraniu odpowiedniej metody pracy. Proces konsultacji trwa od 3 do 5 spotkań. Proces konsultacji pomaga w sprecyzowaniu celów psychoterapii, a także pomaga w przyjrzeniu się swoim aktualnie doświadczanym problemom i towarzyszącym im przeżyciom i uczuciom.

Czym więc jest psychoterapia? ​

Psychoterapia psychodynamiczna to leczenie, które opiera się w głównej mierze na relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Podstawą tej relacji jest dialog, który niesie za sobą wsparcie płynące od obiektywnej, neutralnej i nie oceniającej osoby. Podejście psychodynamiczne opiera się przede wszystkim na dorobku psychoanalizy, korzysta jednak z jej koncepcji pod kątem praktycznego zastosowania, czyli leczenia konkretnych zaburzeń i problemów natury emocjonalnej. Każdy człowiek próbuje znaleźć ład i porządek w swoim życiu, uczuciach i myślach. Psychoterapia pozwala ujrzeć źródło problemu, zobaczyć, co blokuje zaspokajanie naszych potrzeb, jakie są przyczyny i mechanizmy tego problemu oraz umożliwia ujrzenie rozwiązania. Psychoterapia psychodynamiczna pomaga uporządkować myśli, zrozumieć własne pragnienia, potrzeby, konflikty między nimi, będące źródłem problemów. W ujęciu psychodynamicznym zakłada się, że przyczyny problemów mają głównie nieświadomy charakter i są związane z wczesnymi wzorcami relacji pacjenta z ważnymi osobami w jego życiu.
Celem psychoterapii może być leczenie zaburzeń psychicznych, rozwój osobowości, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Korzyścią płynącą z psychoterapii jest możliwość rozwinięcia umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Współpraca pacjenta i psychoterapeuty ma na celu zmianę wzorców myślenia, odczuwania i zachowania. Ich zmiana prowadzi do rozwiązania problemów, z którymi pacjent się zgłosił. Ze wzrostem zrozumienia siebie wzrasta wewnętrzna siła pacjenta, dzięki czemu będzie mógł bardziej samodzielnie radzić sobie z problemami, jakie przyniesie mu przyszłość. Czas trwania psychoterapii oraz częstotliwość sesji ustalane odpowiednio do potrzeb terapeutycznych konkretnej osoby.

Psychoterapia dla Par​

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym zaspokojeniu swoich potrzeb.
Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjścia z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata oraz stworzenie nowych możliwości, które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem.
Psychoterapia pary polega na przepracowaniu konfliktu i sytuacji kryzysowych. Do tego potrzebne jest zbadanie i analiza, w jaki sposób doświadczenia rodziny pochodzenia każdego z partnerów oddziałują na związek.

Terapia pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz stwarza nowe, dojrzalsze wzorce funkcjonowania.
Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary. Psychoterapia pary to regularne spotkania ze stałą, cotygodniową częstotliwością, prowadzone przez parę terapeutów.

Czas trwania sesji pary – 60 minut.

Cena sesji terapii pary – 120 Euro.

Superwizja

Zapraszam na Superewizję Gestalt osoby które zajmują się pomaganiem: psychologów psychoterapeutów, lekarzy, terapeutów uzależnień, socjoterapeutów i socjologów, wychowawców. Przede wszystkim superwizja ma pomagać terapeucie, poprzez doświadczenie i zrozumienie  w relacji z superwizorem, co takiego  się dzieje w relacji między terapeutą a pacjentem / klientem. Superwizja ma pomóc  w odzyskaniu swobody odczuwania i myślenia przez terapeutę w relacji z pacjentem/klientem.

Dzięki Superwizji terapeuta nieustannie podnosi swoje kompetycje, zdobywa nową wiedzę i umiejętności rozwija swój warsztat pracy, zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Superwizja grupowa dla grup o podobnym profilu zawodowym w poszukiwaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych lub  w relacjach interpersonalnych.

Superwizja indywidualna  trwa 50 min.

Jestem Superwizorem w trakcie szkolenia w Norweskim Instytucie Gestalt prowadzonego przez Daana Van Baalena. Szolenie ma akredytacje EAGT.

Zapraszam

Piotr Zawadzki

zawadzki.berlin@gmail.com

tel: 015257601317

Grupa Wsparcia i Terapii Online dla Osób Mieszkających za Granicą

Nasza grupa wsparcia terapeutycznego online jest przeznaczona dla osób mieszkających za granicą, w takich krajach jak Niemcy, Anglia, Hiszpania, Norwegia i Irlandia. Głównym celem grupy jest oferowanie wsparcia emocjonalnego oraz pomaganie uczestnikom w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Życiena na emigracji to nie tylko asymilacja w nowym miejscu, ale także wkroczenie w zupełnie nową społeczność, nawiązywanie relacji, a przede wszystkim dostosowanie się do obcej kultury. Ten proces może być czasochłonny i wymaga dużego zaangażowania. Dochodzą do niego codzienne trudności oraz wyzwania emocjonalne, które wpływają na naszą psychikę.

Grupa Wsparcia i Terapii Online będzie oddziaływać na trzy fundamentalne obszary życia, które są nam bardzo potrzebne do dobrego samopoczucia i  wzmacniania naszych zasobów:

Bezpieczeństwo: W naszej grupie tworzymy atmosferę pełną wsparcia, gdzie możesz swobodnie dzielić się swoimi uczuciami, myślami i obawami.

Akceptacja: W grupie panuje atmosfera akceptacji, ale ważne jest zrozumienie, że akceptacja to proces, który stopniowo rozwija się w Tobie. Oznacza to, że w miarę upływu czasu będzie jej coraz więcej. Dodatkowo zapewnimy Ci poczucie bezpieczeństwa, ponieważ proces akceptacji szczególnie wymaga tego bezpieczeństwa i budowania zdrowych relacji.

Relacje: W grupie będziesz rozwijać zdrowe i inspirujące więzi z innymi uczestnikami. Razem będziemy dzielić się , stawiać czoła wyzwaniom, radzić sobie z porażkami, eksplorować nasze słabości i wzajemnie się wspierać. Będziesz miał/miała okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami i strategiami, które przyniosły Ci sukces w procesie odchudzania i w życiu. Relacje te stanowią nie tylko źródło wzajemnego wsparcia, ale także motywacji, która napędza nas do działania, nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla nas samych.

Grupa Wsparcia i Terapii Online podczas pracy na grupie mogą wykształcić się  nowe wzorce relacyjne, które wpłyną na nasze dotychczasowe interakcje. Głównym celem terapii  jest uwolnienie nas od objawów, trudności i bólu, abyśmy mogli rozwijać nasz pełen potencjał osobowościowy. Terapia grupowa przynosi korzyści wynikające z terapeutycznej pracy w grupie oraz pozwala na analityczne zrozumienie i badanie naszej nieświadomości.

Sesje terapii grupowej przybierają formę otwartych rozmów, w których terapeuta nie narzuca konkretnych tematów. To uczestnicy samodzielnie podnoszą kwestie, które uważają za ważne i obciążające emocjonalnie. Wspólnie dążymy do zrozumienia i poszerzenia naszej samoświadomości poprzez eksplorację ukrytych aspektów naszej osobowości.

Procedura kwalifikacji:

Aby przystąpić do grupy, wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail: zawadzki.berlin@gmail.com Na podstawie Państwa zgłoszenia, umówimy się na spotkanie kwalifikacyjne online, które składać się będzie z trzech sesji konsultacyjnych trwających po 45 minut. Po tych spotkaniach otrzymają Państwo wstępne rozpoznanie i diagnozę. Proces konsultacji ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ pomaga dopasować odpowiednią grupę terapeutyczną do Państwa indywidualnych potrzeb. Koszt jednej konsultacji wynosi 50euro . Wszystkie niezbędne informacje będą przesyłane na Państwa adres e-mail.

Terminy i Czas:

Grupa rozpocznie swoją działalność 23 października (poniedziałek) godz.19.15

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, trwając 90 minut.

Opłaty: Koszt udziału w jednej sesji grupowej wynosi 50 euro. Każde spotkanie jest płatne, uczestnik dokonuje opłaty za uczestnictwo w grupie do 5 każdego miesiąca

Prowadzący: Grupę prowadzi Piotr Zawadzki, który jest psychologiem, terapeutą gestalt i psychodynamicznym oraz superwizorem gestalt. Od wielu lat prowadzi gabinet pschoterapeutyczny  w Berlinie, także mieszka w Niemczech. Piotr Zawadzki posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii. Przez 7 lat pracował w Szpitalu Klinicznym, gdzie prowadził terapie grupowe, oraz prowadzi terapie grupowe w swojej prywatnej praktyce.

Mój Blog ​

Kiedy podjąć psychoterapię?

Kiedy podjąć psychoterapię?

Zastanawiając się kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie psychoterapii, możemy wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym jest znalezienie się w stanie kryzysu, doświadczenie nagłej, niespodziewanej sytuacji, odczucie lęku, niepokoju, obniżonego nastroju, niechęci...

czytaj dalej

Warsztaty ​

Warsztaty Berlinie

„Jak radzić sobie z emocjami” Porozmawiajmy o emocjach i o tym jak sobie z nimi radzić. Spotkajmy się na żywo w Berlinie.Zapraszamy na warsztat: jeśli temat emocji i sposobów radzenia sobie z nimi jest w obszarze Twoich aktualnych zainteresowań ze względu na osobistą...

czytaj dalej

Częste pytania: ​

Psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia różni się od innych form pomocy. Krąży wiele mitów o psychoterapii i psychoterapeutach. Psycholodzy myleni są z psychoterapeutami, a ci z kolei z psychiatrami. Wybierając odpowiednią dla siebie formę pomocy należy upewnić się, czy dobrze rozumiemy podstawowe pojęcia dotyczące terapii. Psycholog jest osobą, która w swojej pracy stosuje metody psychologiczne: udziela konsultacji psychologicznych, poradnictwa indywidualnego, zawodowego czy rodzinnego, wykonuje diagnozy psychologiczne, zajmuje się badaniami społecznymi oraz orzecznictwem i opiniowaniem. Psychiatra z kolei jest lekarzem i leczy zaburzenia psychiatryczne dzięki oddziaływaniu farmakologicznemu. Psychoterapeuci to osoby, które przeszły co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii i posiadają certyfikat psychoterapeuty. W zależności od ukończonego szkolenia pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Ich zadaniem jest trafne rozpoznanie i leczenie wszelkich problemów, z którymi zmaga się jednostka: problemów emocjonalnych czy zaburzeń psychicznych, ale również pomoc w przeżywaniu trudnych sytuacji i kryzysów życiowych.

Czym jest Depresja?

Obniżenie nastroju czy chwilowy spadek chęci do działania, spowodowany przemęczeniem, sytuacją stresową lub kondycją fizyczną często mylone są z depresją. Depresja jednak charakteryzuje się przede wszystkim długim czasem trwania objawów, takich jak smutek, lęk, utrata chęci do życia, drażliwość, rezygnacja, pesymizm, negatywny obraz siebie, obniżona samoocena, brak motywacji do działania, spowolnienie ruchów, trudności z podejmowaniem decyzji, zaburzenia snu i apetytu, zmęczenie i inne dolegliwości fizyczne, myśli oraz próby samobójcze. Przyczyn depresji jest wiele. Począwszy od somatycznych, takich jak poród, zaburzenia hormonalne czy przyjmowane leki, a kończąc na psychicznych, takich jak osobista porażka, strata, śmierć czy rozstanie. Wszelkie sytuacje stresowe, trudne, przerastające nasze możliwości radzenia sobie, mogą być przyczyną depresji. Nie należy jednak dokonywać autodiagnozy, a tym bardziej bagatelizować długo utrzymujących się objawów. Najlepszym rozwiązaniem jest więc konsultacja z psychologiem lub psychoterapeutą, który zdiagnozuje depresję lub rozwieje niepokojące i błędne myśli o jej istnieniu. Optymalną metodą pracy z depresją jest podejście psychodynamiczne. Psycholog Berlin.

Czym są zaburzenia nerwicowe?

Są to zaburzenia natury psychologicznej o wielu różnych symptomach. Przyczynami zaburzeń nerwicowych mogą być czynniki zarówno biologiczne jak i społeczne. Do tych pierwszych zaliczamy stan układu nerwowego, cechy temperamentalne czy zaburzenia w neuroprzekaźnictwie. Do drugiej grupy czynników można zaliczyć sytuacje w rodzinie czy w pracy, które istotnie wpływają na jakość życia i nasze zdrowie psychiczne. Wpływ na powstawanie zaburzeń nerwicowych mają również przeżycia traumatyczne, takie jak urazy psychiczne czy przewlekły stres. Istnieje wiele różnych rodzajów zaburzeń nerwicowych. Zaczynając od zaburzeń lękowych w postaci fobii, zaburzeń lękowych z napadami lęku panicznego, odczuwania lęku uogólnionego, poprzez zaburzenia depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, kończąc na zaburzeniach związanych ze stresem pourazowym oraz zaburzeniach somatycznych. Przy leczeniu nerwicy odpowiednią terapią jest terapia psychodynamiczna, którą w Pracowni Psychoterapii prowadzę. Pierwszym krokiem aby przyjrzeć się objawom, jest konsultacja psychologiczna. Psychoterapeuta Berlin.

Masz pytania? Napisz!​

14 + 11 =

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Zobacz więcej
Ustawienia ciasteczek
Zgoda
Polityka Prywatności i Cookies
Polityka Prywatności
Nazwa ciasteczka Aktywne

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.psycholog-psychoterapeuta.de/

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów jest Piotr Zawadzki prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GABINET PSYCHOTERAPII GESTALT PIOTR ZAWADZKI, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reduty Ordona 27/1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem korespondencji e-mail zawadzki.berlin@gmail.com.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przed zawarciem umowy, jak również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.psycholog-psychoterapeuta.de, podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Wyrażenie zgody przez klienta jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne w celu skontaktowania się z Psychologiem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane klientów przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z poradami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi przez właściciela strony. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane osobowe klienta przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat od zakończenia świadczenia usług.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych klienta podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych wymagane jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Psycholog zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów, z zachowaniem obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Dane osobowe klientów zabezpieczone są m.in. poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, jak również fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Uprawnienia klienta

Klient w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych ma prawo: – dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego administratora danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy łączącej klienta z adwokatem i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez klienta, – sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w ocenie klienta przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, – bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych przez klienta lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to obowiązków spoczywających na Administratorze danych osobowych.
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek