Grupa Rozwoju Emocjonalnego

6 miesięczna Grupa Rozwoju Emocjonalnego dla osób odchudzających się, dla osób z nadwagą, dla osób będących na diecie niskowęglowodanowej, diecie keto.

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w 6 miesięcznej grupie Rozwoju Emocjonalnego dla osób odchudzających się , uzależnionych od jedzenia, na diecie niskowęglowodanowej
Grupa Rozwoju Emocjonalnego jest wynikiem połączenia moje pasji, doświadczeń, jak również stylu życiu, ponieważ od lata zdrowy styl zycia jest mi bliski. Zatem występuję nie tylko w roli teoretyka, ale również praktyka. Na Grupie będziemy przyglądać się Świadomości Emocjonalnej i szukać odpowiedzi na następujące pytania: Czy jesteśmy świadomi swoich uczuć? Czy one nas budują? Czy wpływają na nas destruktywnie? Jakie emocje są dla nas najtrudniejsze? Grupa będą miały formę aktywną, a zatem będziemy zgłębiać wiedzę o sobie samych na temat naszych uczuć, jak również wyruszymy w podróż poszukiwania emocji, które są dla nas najtrudniejsze. Następnie postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy może kiedy silne odczuwamy emocje, zwiększa się nam apetyt? A jeśli tak, co robić w takich sytuacjach? Grupa będzie miał formę grupową, otwartą, ponieważ w myśl zasady: „Moc w Grupie”. Co więcej, do rozwoju emocjonalnego potrzebujemy bezpieczeństwa, a także akceptacji, co umożliwia nam właśnie praca w grupie, ponieważ daje większą siłę oddziaływania na stare, skostniałe przekonania na temat siebie i swoich emocji. Budowanie swojej siły emocjonalnej jest procesem. Stąd też jest bardzo ważne, abyśmy uświadamiali sobie wszystkie negatywne na emocje, jakie odczuwamy
Zapraszam Piotr Zawadzki psycholog, psychoterapeuta, superwizor Gestalt
Otwieramy zpisy na dwie grupy jedną do południową i poołudnową
28.08.23 ( start poniedziałek godz.11, zajęcia będą się odbywać w każdy poniedziałek przez 22 tygodnie) czas: 1:45
30.08.23 (środa 13.09 godz.19.05, zajęcia będą się odbywać w każdą środę przez 22
Zapisy pod adresem:zawadzki.psychoterapeuta@gmail.com
Cena:
Ilość spotkań 22 spotkania.
Opłata całościowa: 2800- opłta jest rozłożona n dwie raty, po 1400 zł. Pierwsza rata w dniu rezerwacji/przyjęcia do grupy, druga rata 1400 zł tydzień przed rozpoczęciem grupy.

Masz pytania? Napisz!​

4 + 4 =

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Zobacz więcej
Ustawienia ciasteczek
Zgoda
Polityka Prywatności i Cookies
Polityka Prywatności
Nazwa ciasteczka Aktywne

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.psycholog-psychoterapeuta.de/

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów jest Piotr Zawadzki prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GABINET PSYCHOTERAPII GESTALT PIOTR ZAWADZKI, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reduty Ordona 27/1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem korespondencji e-mail zawadzki.berlin@gmail.com.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przed zawarciem umowy, jak również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.psycholog-psychoterapeuta.de, podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Wyrażenie zgody przez klienta jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne w celu skontaktowania się z Psychologiem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane klientów przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z poradami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi przez właściciela strony. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane osobowe klienta przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat od zakończenia świadczenia usług.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych klienta podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych wymagane jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Psycholog zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów, z zachowaniem obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Dane osobowe klientów zabezpieczone są m.in. poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, jak również fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Uprawnienia klienta

Klient w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych ma prawo: – dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego administratora danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy łączącej klienta z adwokatem i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez klienta, – sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w ocenie klienta przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, – bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych przez klienta lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to obowiązków spoczywających na Administratorze danych osobowych.
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek