Terapia dla Par

prowadzący: Psycholodzy, Psychoterapeuci
Piotr Zawadzki i Marta Milkiewicz

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym zaspokojeniu swoich potrzeb.

Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjścia z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata i stworzenie nowych możliwości, które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem.

Psychoterapia Pary polega na przepracowaniu konfliktu i sytuacji kryzysowych, ale także badaniu i analizie w jaki sposób doświadczenia rodziny pochodzenia każdego z partnerów oddziaływają na związek.

Terapia Pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz stwarza nowe, dojrzalsze wzorce funkcjonowania.

Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary. Psychoterapia pary to regularne spotkania, które mają stałą cotygodniową częstotliwość i są prowadzone przez dwóch terapeutów.

Czas trwania sesji pary: 75 minut.

Cena za jedną sesję: 120 EURO.

Masz pytania? Napisz!​

1 + 4 =