Kiedy podjąć psychoterapię?

Zastanawiając się kiedy jest najlepszy moment na rozpoczęcie psychoterapii, możemy wziąć pod uwagę kilka czynników.

Pierwszym jest znalezienie się w stanie kryzysu, doświadczenie nagłej, niespodziewanej sytuacji, odczucie lęku, niepokoju, obniżonego nastroju, niechęci do robienia czegokolwiek lub kiedy pojawiają się objawy somatyczne, które utrudniają nam funkcjonowanie – wyraźne symptomy często skłaniają nas do podjęcia decyzji o terapii.

Drugim czynnikiem, który determinuje chęć podjęcia psychoterapii, to notorycznie powtarzające się sytuacje i problemy w ich rozwiązywaniu, którym towarzyszą te same rozważania: „następnym razem będzie inaczej, od teraz to już na pewno do tego nie dopuszczę” itp. Ciągle nawracające trudności rodzą coraz silniejsze frustracje, bezradność powodując zwiększające się cierpienie i ból. Podejmowane działania przynoszą jedynie chwilowe rozwiązania. Szybko okazuje się, że po jakimś czasie sytuacja, po raz kolejny, się powtarza.

Często wpadamy wtedy w pułapkę krytykowania się i oceniania za to, że znowu znaleźliśmy się w tej samej sytuacji, co do niczego nie prowadzi. Najważniejszą kwestią jest zrozumienie dlaczego tak się dzieje, dlaczego te sytuacje powtarzają się? Czy jest to kwestia przypadku? Czy może naszych nieświadomych działań.

Tak i tutaj dochodzimy do pojęcia Nieświadomości, która w znacznym stopniu wpływa na nasze decyzje, działania, emocje. Wiele rzeczy robimy machinalnie bez zastanawiania się nad nimi. Powielamy te same zachowania budując kolejną relację, żeby za jakiś czas znaleźć się „znowu w tym samym miejscu”. Podczas sesji z terapeutą możemy wspólnie odkrywać to, co powielamy nieświadomie.

W dużym uproszczeniu: psychoterapia psychodynamiczna polega na tym, abyśmy uświadomili sobie co powoduje nasze cierpienie, choroby lub utrudnia budowanie relacji i satysfakcję w życiu.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Zobacz więcej
Ustawienia ciasteczek
Zgoda
Polityka Prywatności i Cookies
Polityka Prywatności
Nazwa ciasteczka Aktywne

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.psycholog-psychoterapeuta.de/

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów jest Piotr Zawadzki prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GABINET PSYCHOTERAPII GESTALT PIOTR ZAWADZKI, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reduty Ordona 27/1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem korespondencji e-mail zawadzki.berlin@gmail.com.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przed zawarciem umowy, jak również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.psycholog-psychoterapeuta.de, podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Wyrażenie zgody przez klienta jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne w celu skontaktowania się z Psychologiem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane klientów przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z poradami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi przez właściciela strony. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane osobowe klienta przechowywane będą nie dłużej niż 5 lat od zakończenia świadczenia usług.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych klienta podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych wymagane jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Psycholog zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów, z zachowaniem obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Dane osobowe klientów zabezpieczone są m.in. poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, jak również fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Uprawnienia klienta

Klient w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych ma prawo: – dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego administratora danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy łączącej klienta z adwokatem i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez klienta, – sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w ocenie klienta przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, – bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych przez klienta lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to obowiązków spoczywających na Administratorze danych osobowych.
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek